Om Hälsovillan

 

Hälsovillan byggdes 1892 som bostad till intendenten för Lövsta sopstation.
Övriga äldre byggnader i området har haft olika funktioner inom samma verksamhet. Hälsovillan är en byggnad som har sina anor från 1892 och var då bostad åt Karl och Elin Thingsten. Konferens & fest gården ligger endast 2 mil från Stockhloms innerstad och i det fantastiska naturreservatet Kyrkhamn/Lövsta. Byggnaden är varsamt renoverat och man har återskapat kakelugnar och takmålningar. Hälsovillan ligger precis intill Mälaren och med en omgivning av natursköna vandringsområden.

 

Hälsovillan

eller Ingenjörsvillan som den egentligen heter, ligger naturskönt i Kyrkhamn i västra Stockholm.

Kyrkhamn är det område som ligger längst bort från Stockholms centrum. Kyrkhamn är en del av friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik i västra Hässelby och det gränsar i norr till Görvelns naturreservat i Järfälla. Numera är även Lövsta-Kyrkhamn klassat som Naturreservat , ingår även som en av Stockholms gröna skilar med en av de tystaste platserna i länet.

 

Historia

Kyrkhamnsområdet med anor från vikingatiden har nu en rad olika aktörer, Hälsovillan är en av dem.
I fantastiska miljö och naturen som närmaste granne vill vi stärka och utveckla människor. Genom samarbetet med övriga i aktörer i Kyrkhamn kan vi erbjuda och skräddarsy arrangemag med stor bredd.

Hälsovillan f.d ingenjörsvillan byggdes av Stockholm Stad 1892 till intendenten på renhållningsverket i Lövsta Karl Tingsten
Sonen till Karl och Elin Tingsten, Herbert Tingsten bodde sina första år i ingenjörsvillan och blev sedemera känd som chefsredaktör på Dagens Nyheter.
Herbert arbetade också inom renhållningen i Lövsta.
Under 50-talet kom Ellinor ”Lillan” Taube (en av Evert Taubes döttrar ) att bo i villan under en period.
Huset har stått obebott sedan 70-talet men renoverats på utsidan under senare del av 90-talet.

 

Nutid

Namnet Hälsovillan bildades 2009 då fem egna hälsoföretagare hade en gemensam dröm om att starta ett gemensamt hälsoföretag – Hälsovillan.
Tillsammans kom man att utveckla Hälsovillans konferensdel, uthyrningsarrangemang och kurs- och gruppverksamhet.
Under början av 2011 kom Hälsovillan att ombildas i ett nytt bolag med namnet Hälsovillans Konferens & Utveckling AB och då med
två familjer som ägare: fam. Lesley och fam. Granberg.

Våra fyra hörnstenar i verksamheten är
– Konferenser och Företagsuthyrning,
– Hälsoarrangemang med Kurser och föreläsningar,
– Festarrangemang – Privatuthyrning samt
– Söndagscafé och Hälsobutik.

Vi har alla en gemensam grund och erfarenhet av att alla arbetar med hälsofrågor i olika sammanhang